Arbetstidsoptimering i praktiken för hotell- och restaurangbranschen

Diarienummer 2008-01092
Koordinator SHR Service Aktiebolag - SHR Service AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - april 2009
Status Avslutat