Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Arbetsmarknadslabb

Diarienummer
Koordinator Arbetsförmedlingen - Arbetsförmedlingen avd ADT
Bidrag från Vinnova 3 480 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att förbättra förutsättningarna för aktörer på arbetsmarknaden genom att ta fram datadrivna lösningar där resultaten tillgängliggörs eller integreras i befintliga tjänster, samt att skapa samarbeten. Projektet har genererat insikter, lärdomar och kunskaper kring hur man bör arbeta och paketera produkter för att bäst facilitera ekosystemet, innovation och således framtidens arbetsmarknad. Flera samarbetsavtal har ingåtts för att utveckla ekosystemet. Sammanfattningsvis har projektet varit väldigt lyckat.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har kunnat integreras och vidareutvecklas på flera håll: Jobbscannerns konceptuella visualisering av alla Sveriges jobbannonser kommer integreras i ordinarie verksamhet. Företagsrådgivare använder Jobbometerns prognoser för vilka företag som kommer behöva rekrytera. Det minskar vakanstiderna. Pilotstudien MyData kommer att vara en del i utvecklingen av MyData-konceptet. Det har även initierat nya samarbeten. Kommuner kan lätt visa jobbannonser via widget Det är lättare att att bidra till ekosystemet med öppen källkod med hjälp av nytt ‘Metaprojekt’.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat explorativt, lean och enligt design thinking-metodik för att snabbt och iterativt kunna utvärdera potentialen och kostnaden av att gå vidare med våra idéer. Det har varit väldigt värdefull att vi snabbt kunnat avfärda de tankar som skulle blivit väldigt tidskrävande eller kostsamma. Vi har konstaterat att detta arbetssätt varit mycket framgångsrikt och avser att arbeta på liknande sätt inom enheten framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05353

Statistik för sidan