Arbetsmarknadslabb

Diarienummer 2017-05353
Koordinator Arbetsförmedlingen - Arbetsförmedlingen avd ADT
Bidrag från Vinnova 3 480 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Arbetsförmedlingen har som mål att skapa en gemensam plattform för utveckling i samråd med olika aktörer för arbetsmarknaden. Plattformen(http://jobtechdev.se) ger tillgång till källkod, öppen data och utvecklingsverktyg för att underlätta att fler utvecklar tjänster för arbetsmarknaden. Ett datadrivet labb för arbetsmarknaden får som syfte att påskynda processen med att utveckla nya tillämpningar baserat på plattformen för att effektivisera matchningen på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter och resultat

Den bärande idén med att öppna upp och tillhandahålla en plattform är att den skapar förutsättningar för nya innovationer. Genom att etablera ett labb så får arbetsmarknaden en katalysator för nya datadrivna tillämpningar som utmanar traditionell mjukvaruteknik inom karriärutveckling, kompetensförsörjning och jobbmatchning.

Planerat upplägg och genomförande

Labbet arbetar utforskande tillsammans med flera aktörer och arbetsförmedlingen för att kunna förstå och möta arbetsmarknadens behov. Utgångspunkten är att prova nya datadrivna lösningar utifrån identifierade utmaningar på arbetsmarknaden. Exempel: 1.Att utrycka vad man kan och vill i formen av ett CV är svårt att få rättvisande för många. Hur kan en datadriven lösning ersätta CV-skrivandet. 2.Minska vakanstider genom att applicera prediktiva analyser över vem som borde anställa istället för traditionell annonsering. Validera denna hypotes.

Externa länkar

http://jobtechdev.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.