Arbetsmarknad och arbetsliv

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 435 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02167

Statistik för sidan