Arbete och Hälsa 2010-2013

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Göteborgs universitet, NCM Kulturvetenskap
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02829

Statistik för sidan