Arbete och Hälsa 2010-2013

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Göteborgs universitet, NCM Kulturvetenskap
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2014
Status Avslutat