Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aqua Ström Shark - Självdriven flödesindikator för läckagehantering i allmänna vattenledningar

Diarienummer
Koordinator AQUA ROBUR TECHNOLOGIES AB - Aqua Robur AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Bolaget har genomfört projektet med 4 huvudmål: 1.Att identifiera och kvantifiera den potentiella efterfrågan på marknaden för Aqua Power Shark och bekräfta kommersiell lönsamhet 2.Att testa Aqua Power Shark och få feedback från riktiga kunder om prissättning, användbarhet och nödvändiga funktioner 3.Att identifiera utvecklingsstegen för att få den nuvarande prototypen till en slutlig säljbar produkt som uppfyller kundernas behov. 4.Att utveckla en treårig affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets utfall över överlag mycket gott. Det har gett de förväntade effekterna gällande fördjupad kunskap om marknaden, kundens behov så väl som angående produkt passform mot dessa krav. Utfallet ger bolaget möjlighet att fortsatta arbetet mot en full kommersialisering av tekniken med vetskapen att kundens behov och teknikens prestanda väl överensstämmer. Vidare kan bolaget konstatera att det finns en relevant och genomförbar affärsplan till grund för att kommersialisera tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med gott stöd från kunder och andra branschaktörer för att på bästa sätt förbereda en marknadsintroduktion för bolagets teknik. Upplägget har varit gynnsamt för bolaget även på ett längre perspektiv i den månen att resultatet av pilotinstallationerna, kund-feedbacken samt affärsplanen kommer nyttjas långt efter avslutat projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02541

Statistik för sidan