Användning av reprogrammering för att i kultur modellera neuronala utvecklingssjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - januari 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04085

Statistik för sidan