Användning av keramiska material för långsam frisättning av potenta smärtläkemedel

Diarienummer
Koordinator Orexo AB
Bidrag från Vinnova 2 005 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01000

Statistik för sidan