Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av keramiska material för långsam frisättning av potenta smärtläkemedel

Diarienummer
Koordinator Orexo AB
Bidrag från Vinnova 2 005 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01000

Statistik för sidan