Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av elektro-plastisitet vid plastisk formning av material

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att undersöka i vad mån elektroplastisitet kan använsdas för att underlätta vid formnings- och bearbetningsprocesser som innefattar plastisk deformation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas resultera i en förstudie där elektroplasticitet studeras, och en projektansökan för vidare arbete.

Upplägg och genomförande

En försöksutrustning för att göra inledande försök av inverkan av elektroplastisitet kommer att iordningställas. Försök med deformation m.h.a elektroplastisitet kommer att göras på tekniskt intressanta metaller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04046

Statistik för sidan