Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessen - en personalfokuserad e-hälsolösning

Diarienummer
Koordinator BLEKINGE LÄNS LANDSTING - Blekinge Kompetenscentrum
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessen - en personalfokuserad e-hälsolösning syftade till att vidareutveckla RiksSårs app med bildfunktion och sårytemätning för att öka appens användbarhet och uppnå en fullskalig integration i den kliniska verksamheten. Appens plattform testades under 10 månader av 39 enheter/61 registratorer som totalt gjorde fler än 200 bedömningar av patienternas sårläkningsprocess.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat var att användare på olika vårdnivåer skulle få tillgång till en app/plattform för kommunikation kring patienternas sårläkningsprocess. Att delaktighet och inflytande tidigt är av betydelse i framtagning av e-hälsolösningar för att nå goda långsiktiga resultat visade sig direkt i de intervjuer som genomfördes. Appen uppfyllde förväntningarna på ett smart kliniskt verktyg och lanserades även internationellt som det mest lysande exemplet på ett välfungerande beslutsstöd.

Upplägg och genomförande

Appen har testats i användarnas kliniska vardag, där enheterna kommunicerat på en gemensam plattform för att följa sårläkningsprocesser. Användarnas synpunkter har löpande samlats in och appen/plattformen justerats därefter. Ändringar har också skett i samband med ett 20-tal genomförda intervjuer. Kontinuerlig digital och/eller fysisk kontakt har skett med samtliga användare under projektets gång. Projektgruppen har haft telemöten två gånger i månaden för att följa projektutvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04701

Statistik för sidan