Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessen - en personalfokuserad e-hälsolösning

Diarienummer 2017-04701
Koordinator BLEKINGE LÄNS LANDSTING - Blekinge Kompetenscentrum
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Att genomföra en användartestning av RiksSårs app med vidareutvecklad bildfunktion och med sårytemätning för att följa den enskilde patientens sårläkningsprocess och därmed använda appen som ett beslutsstöd i den kliniska verksamheten. Appens potential innefattar utvecklandet av: telemedicin för svårläkta sår integrationer till befintliga och nya journalsystem genom RiksSårs sårjournal patienters och anhörigas delaktighet i prevention, behandling och uppföljning av svårläkta sår.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter/resultat för RiksSårs mobila app -att appen ska vidareutvecklas med bildfunktion, där bilder kan jämföras över tid och med en första version av bildanalysfunktion specifikt för sårytemätning -att appen ska användas för att följa den enskilde patientens sårläkningsprocess över tid därmed uppnå en fullskalig integration i den kliniska vardagen -att appen ska användas som ett beslutsstöd för daglig verksamhet och som en plattform för multidisciplinärt samarbete

Planerat upplägg och genomförande

Vidareutveckling av appens funktioner på Gnoscos webbplattform. Digital workshop där 100 registratorer blir inbjudna att använda appen med bildfunktion och sårytemätning. Appen testas i användarnas kliniska vardag under 6 månader. Kliniska utfall jämförs med resultatet från 100 registratorer i RiksSår, som inte haft tillgång till appen. Gruppintervjuer genomförs efter studien för att utvärdera hur personalen ser på e-hälsostödet ”RiksSårs app” och hur appen fungerar i den kliniska vardagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.