Antigen targeting and activation of dendritic cells for vaccine design

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00999

Statistik för sidan