Antidiabetic Food Centre Etapp 2

Diarienummer 2009-04511
Koordinator Lunds universitet - Functional Food Science Centre
Bidrag från Vinnova 24 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - mars 2013
Status Avslutat