Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Antenn

Diarienummer
Koordinator PROANT AB
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juli 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att skapa en antenn med rundstrålande egenskaper med förbättrad antennvinst för GSM-systemet. Projektet har till de väsentligaste delar uppfyllt sitt mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån detta forskningsprojekt skall ProAnt analysera vilka möjligheter det finns att skapa en produkt baserad på de nya kunskaper som uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Utifrån projektidé har simuleringar utförts för att få fram nödvändiga mekaniska dimensioner. Därefter prototypframtagning och uppmätning av prestanda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01886

Statistik för sidan