Antabs

Diarienummer
Koordinator ISOSEP AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00886

Statistik för sidan