Ansökan planeringsbidrag Eurostar

Diarienummer 2010-01738
Koordinator Idevio AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2010 - september 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010