AnnexVIR-2

Diarienummer 2016-01351
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt tidigare Vinnovaprojekt (AnnexVIR-1) har påvisat en tidigare okänd anti-inflammatorisk och anti-viral effekt av Annexin A5 på värdcellerna. Den här ansökan baseras på i) egna forskningsresultat från AnnexVIR-1 projektet ii) omfattande forskning av andra grupper som stöder konceptet iii) redan etablerad GMP rekombinant (uppskalad) produktion och utmärkt produktstabilitet. .

Förväntade effekter och resultat

Att underbygga ett prekliniskt ´proof-of-principle´ för att administrering av Annexin A5 kan minska dödligheten i blödarfebrar son tex Ebola.

Planerat upplägg och genomförande

AnnexVIR-2 projektet inriktas på att generera ytterligare in-vitro och in-vivo data som är nödvändiga för att underbygga framtida klinisk utveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.