Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AnnexVIR-2

Diarienummer
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med AnnexVIR-2 är att med initiala in-vitro studier undersöka om Annexin A5 har potential att minska dödligheten hos personer drabbade av blödarfebrar (tex Ebola). Projektet har även innefattat formuleringsarbete och finansierings-relaterade aktiviteter. Målet med projektet är att få tillräckligt med data för att ta beslut angående mer omfattande studier på Annexin A5 och blödarfebrar.

Resultat och förväntade effekter

De resultat som erhållits har legat till grund för den framtida strategin för bolaget. Bolaget fortsätter sitt utvecklingsarbete med Annexin A5 som möjligt läkemedel vid blödarfebrar (specifikt vid Ebola).

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts av Annexin Pharmaceuticals i samarbete med underleverantörer som är specialister på produktion av biologiska läkemedel och utförande av säkerhetsklassade in-vitro studier. Utförandet av projektet har tagit avsevärt längre tid än planerat på grund av oväntat behov av omformulering. In-vitro studier har skjutits upp på grund av oväntade situationer på det säkerhetsklassade laboratoriet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01351

Statistik för sidan