AnnexVIR-2

Diarienummer 2016-01351
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Vårt tidigare Vinnovaprojekt (AnnexVIR-1) har påvisat en tidigare okänd anti-inflammatorisk och anti-viral effekt av Annexin A5 på värdcellerna. Den här ansökan baseras på i) egna forskningsresultat från AnnexVIR-1 projektet ii) omfattande forskning av andra grupper som stöder konceptet iii) redan etablerad GMP rekombinant (uppskalad) produktion och utmärkt produktstabilitet. .

Förväntade effekter och resultat

Att underbygga ett prekliniskt ´proof-of-principle´ för att administrering av Annexin A5 kan minska dödligheten i blödarfebrar son tex Ebola.

Planerat upplägg och genomförande

AnnexVIR-2 projektet inriktas på att generera ytterligare in-vitro och in-vivo data som är nödvändiga för att underbygga framtida klinisk utveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.