Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys av papperstrukturer i 3D med hjälp av bildanalys

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 295 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det främsta målet och syftet med projektet är att kvalitativt och kvantitativt stärka projektledarens, Catherine östlund, akademiska och industriella meriter. Fokus i forskningsprojektet ligger på att utveckla en metod för analys av strukturer i papper med hjälp av bildanalys i 3D. Metoden kommer att ge möjligheter att kvantitativt karaktärisera strukturer, t ex genom att undersöka fördelning och orientering av fiberflockar i papper eller kartong.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskapen från bildanalysforskningen kommer att användas i forskningsprojekt och forskningsuppdrag på STFI-Packforsk AB, vilket betyder att resultaten kommer att kommuniceras direkt till industrin, och utnyttjas där. Projektet kommer också att ge projektledaren möjlighet att ta större aktiv del i utvecklandet av bildanalys tillämpat på processteknikområdet på STFI-Packforsk AB. De specifika akademiska resultaten, dvs. publicering av artiklar eller konferensbidrag, pedagogisk utbildning och andra akademiska erfarenheter ger projektledaren möjlighet att i slutet av projektet ansöka om docentur.

Upplägg och genomförande

Projektledaren kommer under projektets gång dela sin tid mellan Centrum för Bildanalys (CBA) på Uppsala universitet/SLU, och STFI-Packforsk AB. På CBA kommer hon att utföra bildanalysforskning, utbilda sig inom pedagogik och handleda doktorander. Forskningen kommer att göras i nära samarbete med fiberanalysgruppen på CBA. Arbetet på STFI-Packforsk AB fokuseras på att implementera resultaten på industriella problem i projekt som är kopplade till grundforskning inom papperstillverkning. Detta kommer att innebära nära samarbete med experter i papperstillverkning och processteknik på STFI-Packforsk AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03435

Statistik för sidan