Ambient Sweden

Diarienummer 2008-04056
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar