Alternativ finansiering av transportinfrastruktur och institutionella ramverk för beslutsfattande

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Bidrag från Vinnova 1 101 832 kronor
Projektets löptid december 2006 - juni 2012
Status Avslutat

Externa länkar