Alternativ finansiering av transportinfrastruktur och institutionella ramverk för beslutsfattande

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Bidrag från Vinnova 1 101 832 kronor
Projektets löptid december 2006 - juni 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03333

Statistik för sidan