Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Almi som rikstäckande förmedlare av innovationscheckar

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 565 076 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet är ett delprojekt av 2015-00192 l detta delprojekt har det rapporterats bidrag till 60 företag. Har lyft in några exempel som bilagor Effekterna utvärderas av Vinnova

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet är ett delprojekt av 2015-00192 Projektet löper på bra och skapar stor nytta i de företag som blivit beviljade dessa checkar. Arbetet stärker även företagens förmåga att samarbeta med externa leverantörer av kunskap och FoU vilket stärker deras innovationsförmåga och innovationsledningskapacitet. Checkens utformning är ett bra komplement till övriga tjänster som Almi erbjuder för innovativa företag med vilja att växa. Företagen säkrar sin tänkta tillväxtresa bl.a genom identifiering av immateriella tillgångar och skapa plan för fortsatt innovationsutveckling

Upplägg och genomförande

Projektet är ett delprojekt av 2015-00192 Beviljandet av checkar bedrivs inom ramen för Almis arbete med att skapa tillväxt i SMF i Sverige. Processen följer den, tillsammans med Vinnova, beslutade ansöknings och beviljande process som togs fram vid starten av projektet. Almi har en rådgivande och aktiv part i relation till företaget och följer de beviljade arbetet inom de beviljade stöden. Detta har fungerat bra i relationen till företagens arbete men haft en lite för manuell administrativ hantering som krävt mycket ekonomisk uppföljning och avstämning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-04481

Statistik för sidan