Alert-SMSC

Diarienummer
Koordinator MobileArts AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00416

Statistik för sidan