Alert-SMSC

Diarienummer 2010-00416
Koordinator MobileArts AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - april 2011
Status Avslutat