AkuLite - Akustik och vibrationer i lätta byggnader

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04222

Statistik för sidan