Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aifloo SmartBand - ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten

Diarienummer
Koordinator Aifloo AB - Aifloo AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 304 920 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Inom ramen för Vinnovas utlysning: Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens, har Skellefteå Kommun och Aifloo genomfört ett projekt för att validera och vidareutveckla Aifloo Smartband - ett självlärande e-hälsossytem, för hemtjänstens behov. Fokus har legat på användarnytta för brukare, hemtjänstpersonal och organisation. Syftet har parallellt varit att i det större perspektivet öka förståelsen för hur ny, AI-baserad teknik kan implementeras i hemtjänstverksamhet och nyttan för individ och samhälle.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till en mycket tydlig & detaljerad bild av användarkrav, hantering & rutiner, tekniska krav och vad som behövs för implementering i större skala inom hemtjänsten. Omvänt har möjligheterna med artificiell intelligens-baserad innovativ teknik för omsorgssektorn belysts. Projektet har varit unikt i sitt slag och Aifloos teknik har fått spridning både nationellt och internationellt under året projektet varit aktivt.

Upplägg och genomförande

Aifloo har tillsammans med Skellefteå Kommun utvärderat ett AI-baserat trygghetssystem för brukare och hemtjänstpersonal. I projektet har slutanvändarmedverkan varit dominerande och essentiellt. Rätt AI-baserad teknik kan, om anpassat efter brukares och verksamhetens behov, spela stor roll i att förse brukare med ett behovsanpassat trygghetssystem och leda till effektivisering av hemtjänstens arbetssätt jämfört med dagens metoder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04909

Statistik för sidan