Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI-based Personalized Chronic Disease Management and Sustained Behavior Changes

Diarienummer
Koordinator Care4 Health Management AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Möte med flera av Chinas ledande biosensorpartners ordnades liksom att delta i högnätsnätverk arrangerade av Vinnova och deras kinesiska motparter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Undertecknad FA-överenskommelse nås med en stor industripartner, 2 andra är på väg att undertecknas under q1 2019.

Upplägg och genomförande

Mötena, konferenser och matchmaking händelser var väl förberedda av Care4 i förväg vilket ledde till effektivt genomförande och positiva resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2018

Diarienummer 2018-03272

Statistik för sidan