Agora för Livsvetenskapernas Teknologier i Linköping

Diarienummer 2007-01466
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar