AGNES AAL

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 5 088 074 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01612

Statistik för sidan