AGNES AAL

Diarienummer 2009-01612
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 5 088 074 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2012
Status Avslutat