Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Agenda 2030 och svensk innovationspolitik

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att analysera samspelet mellan de globalt uppsatta Agenda 2030-målen för hållbar samhällsutveckling och utformningen och genomförandet av svensk innovationspolitik. Projektet har tydliggjort den svenska utvecklingen, de framsteg som har gjorts men också de betydande barriärer - av politiskt och organisatoriskt slag - som fortfarande finns kvar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är av huvudsakligen två slag: fortsatt kompetensuppbyggnad inom området och publikationer av analyser inom området. Dessa båda mål har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Projektet har huvudsakligen genomförts genom en analys av svensk statsförvaltning via desk research och intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02539

Statistik för sidan