Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer 2018-04926
Koordinator BOBBY DIGITAL STUDIOS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi kommer att se över vad det finns för eventuella immateriella värden i bolaget och ta fram en strategi för hur vi kan skydda dessa, samt göra en omvärldsanalys för att se hur eventuella konkurrenter har hanterat dessa delar.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas få fram en strategi för hur vi ska hantera och skydda eventuella immateriella tillgångar i bolaget, samt genom en omvärldsanalys se över hur eventuella konkurrenter hanterar dessa.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer ta hjälp av en konsultbyrå med kunskap om immateriella tillgångar, då vi inte själva har den kompetensen, och sedan bistå dem med den information som de efterfrågar och som vi kan vara behjälpliga med. Vi avser att sätta igång det här projektet i januari 2019 och räknar med att det kommer att ta ett par månader. Konsultbyrån kommer genomföra ett antal förberedande intervjuer inför en workshop som sedan kommer ligga till grund för en rapport där en strategi presenteras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.