Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer
Koordinator BOBBY DIGITAL STUDIOS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att se över vad det finns för eventuella immateriella värden i bolaget och att ta fram en strategi för att skydda dessa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till en rapport med ett antal punkter där en del kommer kräva en viss insats från bolagets sida vilket sedan kommer leda till ett visst säkerställande av vissa värden.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit hjälp av en konsultbyrå med kunskap om immateriella tillgångar då vi inte själva har den kompetensen och vi har sedan bistått dem med den information som de efterfrågat och som vi har varit behjälpliga med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04926

Statistik för sidan