AESA AEW Aperturlösning

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01352

Statistik för sidan