Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Advanced Digital Skills Policy Lab for Academic Transformation (ADAPT)

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f indust teknik & management
Bidrag från Vinnova 25 333 278 kronor
Projektets löptid november 2023 - december 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad och innovativ digitalisering

Syfte och mål

Behovet av avancerad kompetensutveckling är stort och ökar, särskilt inom avancerad digitalisering. Universitet och högskolor kämpar tillsammans med branschen själv för att möta efterfrågan. Flera policy-relaterade hinder, som rör bland annat finansiering, lagstiftning, kultur och incitament, skapar dock utmaningar för förverkligandet. ADAPT syftar till att utforska och testa de möjligheter som en förändrad policy skulle kunna bidra till vad gäller utbudet av kompetensutveckling för avancerad digitalisering med målet att utveckla en ny konceptmodell.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat utfall är en välfungerande, flexibel och finansierad konceptuell modell av ett system som tillhandahåller avancerad digital kompetensutveckling för industrin. Bidraget blir både kunskap om vilka policyförändringar som behövs för att möta framtidens kompetenskrav, mekanismer för hur detta kan uppnås påvisat i konkreta försök och experiment, modellen (som kan innehålla variationer) samt kommunikation om resultaten både nationellt inom sektorn och internationellt i framstående vetenskapliga forum.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att skapa ett policylab för avancerad digitalisering kan vi kvalitativt och kvantitativt utvärdera effekterna av olika policyförändringar inom högskoleområdet, i nära samarbete med näringslivet (behovsägare) och regeringen (som sätter förutsättningarna för arbetet).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 november 2023

Diarienummer 2023-02579

Statistik för sidan