Adjungerad professur i miljösystemanalys med inriktning mot transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 1 515 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2013
Status Avslutat