Adjungerad professur i miljösystemanalys med inriktning mot transportsektorn

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 1 515 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00690

Statistik för sidan