Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ädelosttofu baserad på svenska åkerbönor och svensk soja

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - JTI - Institutet för jordbuks- och miljöteknik AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att ta fram en ädelostliknande produkt baserad på åkerböna och sojaböna. Vi har uppnått detta mål och har såväl en processbeskrivning för produktionen och prototyper på produkten. Prototyperna avspeglar olika produktionsmetoder, t ex olika proteinhalter, fettursprung eller ystningsmetod.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram en metod för produktion av ädelosttofu och ostar som är producerade med denna metod. Såvitt känt finns ingen liknande produktion i de Nordisk-Baltiska länderna, vilket gör att vår produkt rönt uppmärksamhet hos marknaden och de utvalda konsumenterna. Vi har redan idag kontakter med företag som antingen vill producera osten, sälja osten till restauranter eller som vill fortsätta samarbete med projektgruppen för att vidareutveckla produkten. Vi förväntar att under 2017 kunna söka medel för kommersialisering av osten. Generellt sett är resultatet över förväntan.

Upplägg och genomförande

Åkerböna och sojaböna blötlades och maldes med tillsats av vegetabilisk olja. Efter kokning tillsattes syrningskultur och blåmögelkultur som efter koagulering/ystning avvattnades och ´ostmassan´ placerades därefter i formar för att stelna. Efter ca ett dygn saltades ostarna och de fick därefter vila i kyla fran till dessa att mögelkulturen utvecklats och givit ostarna dess karakteristiska blåmögelutseende. Vi konstaterar att den produktionsmetod som utvecklats gör det möjligt att tillverka ädelsottofu i mindre skala. Viss utveckling krävs för kommersiell produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02435

Statistik för sidan