Addendum till konsortieavtal ´Avtal för Chase Etapp 2´

Diarienummer 2010-00717
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 1 010 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat