Adaptiv Styrning i Flygande Farkoster

Diarienummer 2009-01333
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 160 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2012
Status Avslutat