AcuWood - Akustik i byggnader med trästomme

Diarienummer 2010-01673
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek, Byggande och boende
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat