Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Activity and Threat Recognition for Security and Safety - ACTRESS

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Avdelningen för informations- och aerosystem, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04063

Statistik för sidan