Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Acreo Fiber Optic Center - Etapp 2

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 19 045 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Acreo Fiber Optic Center samlar svensk kompetens och resurser inom fiberoptik. Syftet är att etablera en internationellt ledande forsknings- och innovationsmiljö inom fiberoptik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Centret skapar förutsättningar för nya produkter och tjänster av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Upplägg och genomförande

Inom Centret samverkar industri och högskola med Acreo i ett forskningsprogram för utveckling av material och teknologier för framtidens fiberteknologiska produkter. I ett tillämpat program går företag samman i utveckling av nya produkter och lösningar baserade på optisk fiberteknologi. Centret agerar också för att synliggöra fiberoptikens möjligheter för en bred målgrupp, och att erbjuda svenska fiberoptikintressenter en mötesplats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01826

Statistik för sidan