Academic and Industrial Image Analysis Meriting

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 945 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02844

Statistik för sidan