AAL CapMouse Stinct

Diarienummer
Koordinator Stinct AB - Stinct, Shift Design & Strategy AB
Bidrag från Vinnova 63 298 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03587

Statistik för sidan