AAL CapMouse Lots

Diarienummer 2009-03589
Koordinator Lots Design i Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 1 128 221 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

AAL Projektet siktar mot att utveckla en hands free teknologi som skall göra det möjligt för äldre (röreslehindrade) att kunna styra datahjälpmedel och fjärrkontroller med hjälp av tungan.

Resultat och förväntade effekter

Ett bekvämt headset skall utvecklas med sensorer som känner av tungans positioner och rörelser varvid muspekare och andra kommandon enkelt och intuitivt kan kontrolleras. Egna capacitiva sensorer skall tas fram för optimal kostnadseffektivitet. .

Upplägg och genomförande

Slutanvändare är involverade i projektet och testning skall genomföras. Vid projektets slut är en av projektparners redo att ta produkten, The Cap Mouse ut på sin marknad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.