Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AAL CapMouse Lots

Diarienummer
Koordinator Lots Design i Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 1 128 221 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

AAL Projektet siktar mot att utveckla en hands free teknologi som skall göra det möjligt för äldre (röreslehindrade) att kunna styra datahjälpmedel och fjärrkontroller med hjälp av tungan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett bekvämt headset skall utvecklas med sensorer som känner av tungans positioner och rörelser varvid muspekare och andra kommandon enkelt och intuitivt kan kontrolleras. Egna capacitiva sensorer skall tas fram för optimal kostnadseffektivitet. .

Upplägg och genomförande

Slutanvändare är involverade i projektet och testning skall genomföras. Vid projektets slut är en av projektparners redo att ta produkten, The Cap Mouse ut på sin marknad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03589

Statistik för sidan