A Smart Maintenance Management System for Public Transportation Infrastructure (JETAS PT)

Diarienummer 2018-02239
Koordinator JETAS QUALITY SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra en förstudie samt en affärsplan och en ansökan för SME-instrument 2020 gällande Jetas PT, - E-maintenance for the Public Transportation infrastructure. A smarter way of making Public Transport a more attractive alternative in travelling.

Resultat och förväntade effekter

Ansökan är skriven (bifogas) och skall lämnas in senast 2019-01-08 och besked ska komma efter utvärdering, vilket uppges ta ca. 2 månader.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit hjälp av bl. a Chalmers Innovationsteknik (CIT), Zacco samt GAEU Consulting med att formulera underlag samt att producera bidragsansökan. Vi har arbetat ihärdigt med att ta fram alla underlag som erfordras och med att förse våra samarbetspartners med all nödvändig information för att de skall kunna utföra sina uppgifter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.