A Smart Maintenance Management System for Public Transportation Infrastructure (JETAS PT)

Diarienummer 2018-02239
Koordinator JETAS QUALITY SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att göra en genomförbarhetsstudie och utveckla vår affärsplan till en robust strategi för internationell kommersialisering. Vårt mål är att: (1) vidareutveckla teknik och affärsmodell för internationell expansion; (2) undersöka nya tekniker som AI-algoritmer, bildigenkänning, NFC (trådlös komunikation) etc. Detta baserat på acceptanskriterier som tagits fram av Chalmers; (3) fördjupa marknadsförståelsen inom EU och globalt, (4) stärka vår konkurrenskraft genom identifiera nya kunder, partners och investerare.

Förväntade effekter och resultat

Vår primära marknad är Sverige, men vår strategiska utvecklingsplan omfattar även Norden, Tyskland, Nederländerna, UK samt Ryssland och Indien. Vi räknar med att vår omsättning stiger snabbt till 5,4 M€, inklusive 1,9 M€ från JETAS Public Transport-modulen. Ruttoptimering ger minskad miljöbelastning och energiförbrukning för våra kunder (FN globala mål #11 och 13). Effektivt underhåll ger en ren och trevlig miljö och i längden ökat kollektivt resande. Projektets framgång kommer att göra oss marknadsledande inom vår nisch för lågprisapplikation inom servicesystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras med hjälp av metodik för strategisk affärsplanering och genomförandestudie. Det innebär en teknisk, juridisk och affärsmässig granskning och genomgång av JETAS affär. En särskilt inriktning blir att kartlägga affärsvärdet där vi definierar en önskad affärsmodell, bygger en affärsutvecklingsstrategi och utvecklar vår affärsplan. Vi kommer att utföra en marknadsstudie i valda länder för att identifiera nya kunder och partners. Vi kommer även att kartlägga lokala konkurrenter och nationella regelverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.