Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

50 år i rymden: Ett dokumentationsprojekt om svensk rymdverksamhet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att dokumentera svensk rymdverksamhet där flera pionjärer nu har uppnått avsevärd ålder. Målet var att genomföra, transkribera och göra tillgängligt intervjuer och samtal med personer som verkat inom rymdsektorn i bred bemärkelse. Detta material ska kunna användas för framtida forskning. Målet är uppfyllt genom publicering av intervjuer och vittnesseminarier på universitetsdatabasen Diva och överlämning till Tekniska museet under sommaren 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är positivt eftersom vi har kunnat få fatt i och intervjua personer som tidigare inte hörts i historieskrivningen. Vi har exempelvis fått en bredare bild av diskussionerna om och användningen av fjärranalys både med optiska instrument och radar, vi har lärt oss mer om de svensk-ryska kopplingarna inom forskningen på IRF (som inspirerat en beviljad forskningsansökan av Emanuel) och vi vet mer om hur svensk industri resonerade omkring sitt deltagande i rymdverksamheten.

Upplägg och genomförande

I samarbete med en referensgrupp har projektledaren och de två forskningssekreterarna regelbundet diskuterat urval av intervjupersoner och fokus för vittnesseminarierna. Målet var att få en bred belysning med människor från olika sfärer, med fokus på representation från industri, stat och akademi. Urvalet har också styrts av vilka som kunnat och velat dela med sig av sina minnen. Överlag har vi kunnat nå dem vi har önskat. Framför allt efterarbetet krävt mer tid än beräknat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02076

Statistik för sidan