4CASTING

Diarienummer
Koordinator Flotten Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 514 914 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - februari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01865

Statistik för sidan