3DPriPoS

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Målet med det här projektet är att tillverkar ett helt Litium-jon batteri, inklusive elektroder, elektrolyt, strömavtagare och inkapsling genom additiv tillverkning. En extruderingsbaserad direkt-utskriftsprocess kan användas för att tillverka elektroder och fast elektrolyt. Strömavtagare och inkapsling kommer att tillverkas med antingen en utskriftsprocess(filament/direkt). Bläck med grafenoxid kommer att användas för elektroder, en gelpolymer för fast elektrolyt, ett elektriskt ledande material för strömavtagare och ett silikon/termoplastisk material för inkapsling.

Förväntade effekter och resultat

Additiv tillverkning av batterier har stor potential i sensorapplikationer inom flera industrisegment som t.ex. transport, medicinteknik, flexibla LCD och solceller. När ett koncept för 3D printade batterier har verifierats är målet att bygga upp ett industriellt intresse för fortsatt utveckling. Ett konsortium med representanter från industrin, universitet och institut kommer att bildas för att utforska finansieringsmöjligheter. Utvecklingsaktiviteterna i det här projektet kommer att fokusera på kostnadseffektivitet och prestanda hos de tillverkade batterierna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket (AP) som addresserar de viktigaste aspekterna for additivt tillverkade batterier: AP1: Bläckutveckling och reologisk karaktärisering AP2: Processutveckling och batteritillverkning AP3: Elektrokemisk testning och karaktärisering Projektet löper över 12 månader. AP1 och 2 kommer att genomföras parallellt. AP3 kommer att starta efter tillverkning av det första prototypbatteriet (milstolpe vid månad 8). Feedback för AP3 under månaderna 9-11 kommer att användas för ytterligare utveckling av material, process och batteridesign.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.