3D-printing: effektivare utveckling och tillverkning av resorberbara polymera implantat

Diarienummer 2018-04278
Koordinator Resorbable Devices Aktiebolag - Resorbable Devices AB
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Resorberbara polymera material används för att tillverka resorberbara kirurgiska implantat. Resorberbar innebär att när implantatet fullgjort sin uppgift löses materialet upp av vävnaden och implantatet försvinner. En ny tillverkningsmetod av ett resorberbart implantat för förslutning av vävnad ska testas: 3D-printing. Idag är kunskaperna om effekten av tillverkningsprocessen på materialet, och därmed produkten, vid 3D-printing, minimala. Mål: Leverera enklare, snabbare och billigare utveckling och tillverkning av resorberbara polymera implantat.

Förväntade effekter och resultat

Leveransen i projektet är en pilottestad tillverkningsprocess (3D-utskrift) av ett resorberbart implantat.

Planerat upplägg och genomförande

Implantat tillverkas med traditionell metod (formsprutning) och den nya metod, 3D-printing. Produkterna jämförs och materialegenskaper karaktäriseras hos KTH.

Externa länkar

Sida för information och länkning till publikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.