Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

3D mönstrad plåt

Diarienummer
Koordinator Damasteel AB
Bidrag från Vinnova 1 186 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en teknik och process för att erhålla en resurseffektiv produktion av 3D-mönstrad plåt. I projektet har utvecklats en tillverkningsgång samt processer vilka verifierats genom försök. Detta har skett i olika etapper inom ramen för respektive arbetspaket. Arbetspaketen har uppfyllt sina respektive resultatmål vilket innebär att projektet har uppnått sitt mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i nya tekniker samt utvecklade processer för att framställa 3D-mönstrad plåt. Hela tillverkningskedjan för tredimensionellt mönstrad plåt har testats genom olika försök och undersökningar. Företaget har erhållit resultat som verifierar den tillverknings- och processgång som tagits fram inom ramen för projektet. Resultaten har visat att det är genomförbart att tillverka tredimensionellt mönstrad plåt med den tillverknings- och processväg som undersökts i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har uppdelats i arbetspaket med delmål för respektive paket. Arbetspaketen har genomförts enligt en agil projektmodell. Då projektmodellen är ny för företaget har det även inneburit ökad kompetens samt trygghet i genomförande av projekt av denna storlek.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00729

Statistik för sidan