3D mönstrad plåt

Diarienummer 2017-00729
Koordinator Damasteel AB
Bidrag från Vinnova 1 186 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Projektet har som mål att ta fram en process för att kunna tillverka mönstrat stål, s.k. Damascenerstål, i plåtformat och med tredimensionellt (genomgående) mönster. Syftet är att skapa förutsättningar att bredda marknaden genom nya produktformat.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet förväntas en process vara framarbetad för att kunna göra en produkt i plåtformat med tredimensionellt mönster.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är fördelat i flera arbetspaket där det i första skedet ska tas fram prototyper för genomförbarhetsstudier. I nästa steg kommer mönsterskapande följt av materialval, prototyptillverkning och arbete kring immateriella rättigheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.