Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D mönstrad plåt

Diarienummer
Koordinator Damasteel AB
Bidrag från Vinnova 1 186 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en teknik och process för att erhålla en resurseffektiv produktion av 3D-mönstrad plåt. I projektet har utvecklats en tillverkningsgång samt processer vilka verifierats genom försök. Detta har skett i olika etapper inom ramen för respektive arbetspaket. Arbetspaketen har uppfyllt sina respektive resultatmål vilket innebär att projektet har uppnått sitt mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i nya tekniker samt utvecklade processer för att framställa 3D-mönstrad plåt. Hela tillverkningskedjan för tredimensionellt mönstrad plåt har testats genom olika försök och undersökningar. Företaget har erhållit resultat som verifierar den tillverknings- och processgång som tagits fram inom ramen för projektet. Resultaten har visat att det är genomförbart att tillverka tredimensionellt mönstrad plåt med den tillverknings- och processväg som undersökts i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har uppdelats i arbetspaket med delmål för respektive paket. Arbetspaketen har genomförts enligt en agil projektmodell. Då projektmodellen är ny för företaget har det även inneburit ökad kompetens samt trygghet i genomförande av projekt av denna storlek.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00729

Statistik för sidan