Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

360° i gjuteriindustrin - Tusen ögon för effektivt lärande och träning om arbetsmiljö

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 672 199 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att använda ny informationsteknologi för att utveckla en lättillgänglig pedagogisk demonstrator för gemensamt vuxenlärande i industriell miljö. Demonstratorn som utgörs av en virtuell 3D-modell av Swerea SWECAST:s försöksgjuteri samt instruktionsfilmer filmade med traditionell teknik respektive 360°-teknik har prövats och utvärderats i två olika forum; en undervisningssituation med studenter och en virtuell workshop med yrkesverksamma inom gjuterier. Den ger ett mycket gott underlag för allmänna diskussioner kring arbetssätt och säkerhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den virtuella 3D-modellen av försöksgjuteriet samt de filmade instruktionsfilmerna med traditionell teknik respektive 360°-teknik har prövats och utvärderats i två olika forum, en undervisningssituation med studenter och en virtuell workshop med yrkesverksamma inom gjuterier. I båda fallen har filmerna och verktygen tagits emot mycket positivt. Vår bedömning är att den virtuella 3D-modellen med filmade inslag är ett verktyg med stor potential.

Upplägg och genomförande

Efter extensiv omvärldsanalys av state of the art och alternativa tekniker konstruerades en 3D-modell av Swerea SWECAST:s försöksgjuteri inspirerad av mäklarannonsers 3D-visningar. Modellen startar som en 2D-planlösning med klickbara intressepunkter. 2D-utförandet kan sedan expanderas till 3D och kan då vridas, tiltas och zoomas. Vid klick på en intressepunkt öppnas en sidomeny där 360-gradersvideo av aktuell vy samt ytterligare valfria dokument kan öppnas. Den virtuella 3D-modellen med filmade inslag har bedömts ha stor potential i de tester som genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04441

Statistik för sidan