300 timmar sept-dec07

Diarienummer 2007-02703
Koordinator Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - december 2007
Status Avslutat