Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

# Tidsmodell - verktyg, algoritmer, språk, metodik, användarfall

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 144 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med TIMMO-2-USE är att föreslå en framtida (de facto-) branschstandard för hantering och entydigt dokumentera tidsrelaterad utvecklingsinformation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fastän AUTOSAR har utvecklats under många år täcker den nuvarande standarden inte all relevant information. I synnerhet gäller detta hanteringen av tidsinformation. TIMMO-2-USE adresserar en ökad automatisering för mer förutsägbara utvecklingscykler för att avsevärt minska utvecklingsriskerna och tiden till marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01088

Statistik för sidan