Future of eFreight

Diarienummer
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 957 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - februari 2011
Status Avslutat