Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fakta om Vinnovas AI-satsning

Vinnova avser att satsa ytterligare 50 miljoner kronor per år under de kommande tio åren som en del i en kraftsamling på AI i Sverige. Satsningen kompletterar andra pågående och planerade initiativ.

Vinnova finansierar AI-projekt med cirka 150 miljoner kronor per år och avser att satsa ytterligare 50 miljoner kronor per år under de kommande tio åren i en kraftsamling för samverkansplattformar för AI-utveckling.

Målet är att stärka utvecklingen av internationellt ledande samverkansmiljöer med kritisk massa i forskning, utbildning och innovation, med avancerade infrastrukturer för data, testning och teknik.

Satsningen görs i samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och högskolor och forskningsinstitut, som förutsätts samfinanisera med minst lika mycket. Sammantaget kommer det därför handla om 100 miljoner kronor per år. Satsningen kommer att trappas upp stegvis från hösten 2018.

Den nya satsningen utformas så att den kompletterar de satsningar som görs av WASP (Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program), Stiftelsen för strategisk forskning och KK-stiftelsen. Samtidigt kompletterar och samspelar den med de stora statliga satsningarna i strategiska innovationsprogram, programmet för Fordonsstrategisk forskning och innovation och programmet Utmaningsdriven innovation. Den ska också relatera till planerade EU-satsningar inom AI som sannolikt kommer att vara en viktig del i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation.

Frågor?

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Statistik för sidan